top of page

Privacyverklaring Café Pub De Mallemolen

Laatste update: 1 augustus 2023

Welkom bij Café Pub De Mallemolen! Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke gegevens op een verantwoorde en veilige manier te verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken, hoe we ze beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Café Pub De Mallemolen Adres: Maleborduurstraat 8 Contactgegevens: mail:info@demalle.nl

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten en het uitvoeren van onze activiteiten. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

 • Naam en contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

 • Leeftijd en geboortedatum (indien relevant voor leeftijdsgebonden activiteiten)

 • Betaalinformatie voor transacties (zoals creditcardgegevens)

 • Voorkeuren met betrekking tot evenementen of diensten

 • Gegevens verzameld via beveiligingscamera's in het café (voor veiligheidsdoeleinden)

3. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het bieden van onze diensten, zoals het serveren van drankjes en maaltijden

 • Het organiseren van evenementen, optredens en speciale activiteiten

 • Het verwerken van betalingen en facturering

 • Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken

 • Het verbeteren van onze diensten en het analyseren van het cafébezoek

 • Het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van het café en haar bezoekers

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, zoals:

 • Uitvoering van een overeenkomst: Wanneer u een reservering maakt of een bestelling plaatst, is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk om aan de overeenkomst te voldoen.

 • Toestemming: In sommige gevallen vragen we uw uitdrukkelijke toestemming voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals het ontvangen van marketingberichten.

 • Wettelijke verplichting: Voor bepaalde doeleinden, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, kunnen we verplicht zijn om uw gegevens te verwerken.

5. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel.

6. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We zorgen ervoor dat derde partijen die uw gegevens verwerken, voldoen aan de vereisten van de privacywetgeving.

7. Beveiliging van gegevens

Café Pub De Mallemolen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. Onze medewerkers worden getraind in gegevensbescherming en we hanteren strikte beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

8. Uw rechten

U hebt verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 • Recht op correctie: Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren.

 • Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

 • Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens, zoals direct marketing.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Indien technisch mogelijk, kunt u uw gegevens opvragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

 • Recht om toestemming in te trekken: Indien we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

9. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op:

Café Pub De Mallemolen Adres: Maleborduurstraat 8 Contactgegevens: mail:info@demalle.nl

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

Café Pub De Mallemolen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele updates.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en verzekeren u dat wij uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg zullen behandelen.

bottom of page