wat is “Drafsport”

Drafsport is een vorm van paardensport, waarbij wedstrijden worden gelopen met paarden die voor een licht karretje, een sulky, zijn gespannen. Op de sulky zit een rijder, ook wel pikeur, die het paard met bestuurt. De pikeur probeert het paard in zuivere, regelmatige draf te leiden. Hierbij verplaatst het paard de benen diagonaal, dat wil zeggen rechtsvoor/linksachter en vervolgens linksvoor/rechtsachter. Telgang (laterale verplaatsing, dus rechtsvoor/rechtsachter en linksvoor/linksachter) en galop, alsmede onzuivere draf (niet gelijktijdige diagonale verplaatsing) zijn verboden en leiden tot diskwalificatie.

Soorten draverijen